LOGOWANIE
Twój login: Twoje hasło:
TOWARY W/G HS*
*)
UE Wspólna Taryfa Celna 2019
EU Common Customs Tariff 2019
UE Tarif Douanier Commun 2019
EU Gemeinsamen Zolltarif 2019
Strona główna » Aktualności » Polsko-Białoruskie Forum Biznesowe 26 listopada 2018 r Warszawa Hotel Sheraton

Polsko-Białoruskie Forum Biznesowe 26 listopada 2018 r Warszawa Hotel Sheraton

2018-11-22 07:40:54

Polsko-Białoruskie Forum Biznesowe

Forum jest odpowiedzią Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. na rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkiem białoruskim. Forum jest wydarzeniem towarzyszącym posiedzeniu Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, której będzie przewodniczyć Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii - z polskiej strony oraz Władimir Kołtowicz, Minister Regulacji Antymonopolowych i Handlu - ze strony białoruskiej. Miejsce: Hotel Sheraton, sala Londyn, ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa


Głównym celem forum jest przybliżenie polskim przedsiębiorcom zasad prowadzenia biznesu na rynku białoruskim oraz określenie możliwych kierunków współpracy gospodarczej między Polską i Białorusią ze wskazaniem najbardziej atrakcyjnych sektorów.

W forum oprócz około 80 polskich i rosyjskich przedsiębiorców z sektorów: motoryzacyjnego, IT, turystycznego, rolnego, energetycznego, bankowego, budowlanego i innych wezmą udział przedstawiciele polskich i białoruskich instytucji rządowych wpierających biznes oraz inwestorów zagranicznych.


Program:

13.30-14.00 – Rejestracja uczestników

14.00-14.30 – Wprowadzenie

  • Otwarcie forum, przywitanie gości
  • Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
  • Przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
  • Przedstawiciele Narodowego Centrum Marketingu i Koniunktury Cen Republiki Białorusi

Przerwa kawowa

14.40-15.50 – Wystąpienia przedstawicieli agencji rządowych i instytucji wspierających biznes.
 
• Prezentacja przedstawicieli Wolnej Strefy Ekonomicznej Brześć: Możliwości dla prowadzenia biznesu na terytorium Białorusi na przykładzie WSE Brześć

• Prezentacja firmy ubezpieczeniowej Bieleksimigrant: Ubezpieczeniowe i finansowe instrumenty wsparcia eksportu i inwestycji w Białorusi. 

• Prezentacja międzynarodowej kancelarii prawnej Arzinger & Partners: Białoruś jako Partner Biznesowy

• Prezentacja Białoruskiego Państwowego Instytutu Standaryzacji i Certyfikacji: Możliwości wprowadzania na rynek towarów w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

• Prezentacja Portu Gdańsk 

• Prezentacja Agencji Rozwoju Przemysłu.

Przerwa kawowa


16.00-17.30 – Spotkania B2B

Tematyczne spotkania B2B następujących sektorów:

  • IT
  • turystyczny
  • spożywczy
  • budowlany
  • bankowy
  • rolny


Z uwagi na ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o rejestrację przez formularz rejestracyjny, do 23 listopada 2018 r.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adresem: