LOGOWANIE
Twój login: Twoje hasło:
TOWARY W/G HS*
*)
UE Wspólna Taryfa Celna 2019
EU Common Customs Tariff 2019
UE Tarif Douanier Commun 2019
EU Gemeinsamen Zolltarif 2019
Strona główna » Towary » Płytki wieloostrzowe

Płytki wieloostrzowe

PŁYTKI WIELOOSTRZOWE / INDEXABLE INSERTS / МНОГОГРАННЫЕ ПЛАСТИНЫ

TOCZENIE / TURNING / ТОЧЕНИЕ.

1. PŁYTKI UJEMNE / NEGATIVE INSERTS / ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ

2. PŁYTKI DODATNIE / POSITIVE INSERTS / ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ.

3. DO PRZECINANIA - LFMX / FOR PARTING - LFMX / ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ - LFMX.
4. DO PRZECINANIA, ROWKOWANIA - PT... / FOR PARTING, GROOVING - PT...
ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ, ПЛАСТИНЫ ДО ТОЧЕНИЯ КАНАВКОВ - PT....


5. DO GWINTOWANIA / FOR THREADING / ПЛАСТИНЫ ДЛЯ РЕЗБЫ. Zastosowanie. Application. Применение.

6. DO ROWKOWANIA - DIN... / FOR GROOVING - DIN... / ПЛАСТИНЫ ДО ТОЧЕНИЯ КАНАВКОВ - DIN....
FREZOWANIE / MILLING / ФРЕЗЕРОВАНИЕ.

7. DO FREZOWANIA / FOR MILLING / ДЛЯ

Dokładny opis produktu

PŁYTKI WIELOOSTRZOWE / INDEXABLE INSERTS / МНОГОГРАННЫЕ ПЛАСТИНЫ

TOCZENIE / TURNING / ТОЧЕНИЕ.

1. PŁYTKI UJEMNE / NEGATIVE INSERTS / ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ
1.5. Płytki ujemne / negative inserts / отрицательные пластины: C....,D....,S....,T..., V....W.....


2. PŁYTKI DODATNIE / POSITIVE INSERTS / ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ.

2.5. Płytki dodatnie / positive inserts / положительные пластины: C....,D....,S....,T..., V....W.....
2.4. Płytki wieloostrzowe standardowe wg DIN bezotworowe. / DIN standard inserts - without hole.
Стандартные многогранные пластины согласны с DIN без отверстий.
3. DO PRZECINANIA - LFMX / FOR PARTING - LFMX / ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ - LFMX.
4. DO PRZECINANIA, ROWKOWANIA - PT... / FOR PARTING, GROOVING - PT...
ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ, ПЛАСТИНЫ ДО ТОЧЕНИЯ КАНАВКОВ - PT....

4.1. Do przecinania, rowkowania - PT... / for parting off, grooving - PT...
5. DO GWINTOWANIA / FOR THREADING / ПЛАСТИНЫ ДЛЯ РЕЗБЫ. Zastosowanie. Application. Применение.

6. DO ROWKOWANIA - DIN... / FOR GROOVING - DIN... / ПЛАСТИНЫ ДО ТОЧЕНИЯ КАНАВКОВ - DIN....

FREZOWANIE / MILLING / ФРЕЗЕРОВАНИЕ.

7. DO FREZOWANIA / FOR MILLING / ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ.
7.5. Do frezowania / For milling / Для фрезерования: A....,R....,S....,T..., P...

Zdjęcia produktu

Kontakt z dostawcą

Nazwa firmy: PAFANA SA - made in Poland
Adres e-mail: marketing1@pafana.pl
Drugi adres e-mail: pfn@pafana.pl
Strona www: www.pafana.pl
Telefon 1: 0048 42 215 58 23
Telefon 2: 0048 42 212 82 90
Kraj: Polska
Miasto: Pabianice
Ulica: Warszawska 75
Kod pocztowy: 95-200 Pabianice
Fax 1: 0048 42 215 40 72
Zobacz inne produkty tego dostawcy