LOGOWANIE
Twój login: Twoje hasło:
TOWARY W/G HS*
*)
UE Wspólna Taryfa Celna 2019
EU Common Customs Tariff 2019
UE Tarif Douanier Commun 2019
EU Gemeinsamen Zolltarif 2019
Strona główna » Towary » Wytaczadła składane

Wytaczadła składane

WYTACZADŁA / BORING BARS / БОРШТАНГИ.

Modułowy system wytaczarski “MULTI PAFANA” / Boring modular system “MULTI PAFANA “
Модульная система вытачивания “MULTI PAFANA”.
NWG... 24-180
NWGU... 180-460
NWGM...180-560
NWGD...10-260
NWGU/D...180-460
NWGD...260-560


Przedłużki do narzędzi wytaczarskich dwuostrzowych NWP....
Extension bars for twin edge boring tools NWP...
Хвостовина для двухлезвийных инструментов для вытачивания NWP....

Przedłużki NWP.....R ze złączem promieniowym do narzędzi wytaczarskich: NWG...., NWGD...
Extension bars NWP..R. with radial joint for boring tools : NWG..., NWGD....
Хвостовины NWP...R с радиусном стыком для инструментов для вытачивания: NWG...., NWGD....

Chwyty ze złączem promieniowym do narzędzi wytaczarskich PAFANA
Taper shanks with radial joint for boring tools PAFANA
Конусы с радиусном стыком для инструментов для вытачивания PAFANA

Chwyty NWHSK-.. do narzędzi wytaczarskich: NWG...., NWGD....
Taper shanks NWHSK-.. for boring tools: NWG...., NWGD....
Конусы NWHSK-.. для инструментов для вытачивания: NWG...., NWGD....

Chwyty stożkowe NW....-.. do narzędzi wytaczarskich: NWG...., NWGD....
Taper shanks NW....-.. for boring tools: NWG...., NWGD....
Конусы NW....-.. для инструментов для вытачивания: NWG...., NWGD....

Chwyty stożkowe “UNIWERSALNE” do narzędzi wytaczarskich .
“Universal” Taper shanks for boring tools.
“Универсалъные” конусы для инструментов для вытачивания.

Dokładny opis produktu

WYTACZADŁA / BORING BARS / БОРШТАНГИ.

Modułowy system wytaczarski “MULTI PAFANA” / Boring modular system “MULTI PAFANA “
Модульная система вытачивания “MULTI PAFANA”.

A. Narzędzie wytaczarskie dwuostrzowe NWG..../ do obróbki otworów o średnicach od 24 do 180 mm /
Twin edge boring tool NWG... / for holes with diameters from 24 to 180 mm / Двухлезвийный
инструмент для вытачивания NWG..../ для грубой и тонкой обработки отверстий диаметрами в 24
до 180 мм/.

B. Narzędzie wytaczarskie dwuostrzowe NWGU....../ do obróbki otworów o średnicach od 180 do 460 mm
/ Twin edge boring tool NWGU....../ for holes with diameters from 180 to 460 mm / Двухлезвийный
инструмент для вытачивания NWGU....../ для грубой и тонкой обработки отверстий диаметрами в
180 до 460 мм/.

C. Przeciwwaga NWGP 63 / counterweight NWGP63 / противовес NWGP63.

D. Narzędzie wytaczarskie dwuostrzowe NWGM... / do obróbki otworów o średnicach od 180 do 560 mm
/ Twin edge boring tool NWGM... / for holes with diameters from 180 to 560 mm / Двухлезвийный
Инструмент для вытачивания NWGM... / для грубой и тонкой обработки отверстий диаметрами в
180 до 560 мм/.

E. Narzędzie wytaczarskie dokładne NWGD1034 / do obróbki otworów o średnicach od 10 do 34 mm /
Finish boring tool NWGD1034 / for holes with diameters from 10 to 34 mm /
Точный инструмент для вытачивания NWGD1034 / для обработки отверстий диаметрами в 10 до
34 мм/.

F. Narzędzie wytaczarskie dokładne NWGD.... / do obróbki otworów o średnicach od 34 do 260 mm /
Finish boring tool NWGD... / for holes with diameters from 34 to 260 mm /
Инструмент для вытачивания NWGD.... / для обработки отверстий диаметрами в 34 до 260 мм/.

G. Narzędzie wytaczarskie dokładne NWGU/D....../ do obróbki otworów o średnicach od 180 do 460 mm /
Precise boring tool NWGU/D...... / for holes with diameters from 180 to 460 mm / Точные инструменты
для вытачивания NWGU/D..... / для обработки отверстий диаметрами в 180 до 460 мм/.

H. Narzędzie wytaczarskie dokładne NWGD.../ do obróbki otworów o średnicach od 260 do 560 mm /
Precise boring tool NWGD... / for holes with diameters from 260 to 560 mm / Точные инструменты
для вытачивания NWGD... / для обработки отверстий диаметрами в 260 до 560 мм/.

I. Głowica wytaczarska dwuostrzowa NWG.... / Twin edge boring head NWG.... / Двухлезвийнаня расточнаня головка NWG.... .

J. Głowica wytaczarska dokładna NWGD 1034 /
Precise boring head NWGD 1034
Расточна головка точная NWGD 1034.

K. Głowica wytaczarska dokładna NWGD ... / dokładność nastawiania 0,01 mm na średnicy /
Precise boring head / precision of adjustment 0,01 mm per diameter /
Расточна головка точная NWGD.../ точность установки 0,01 мм на диаметре.

L. Przedłużki do narzędzi wytaczarskich dwuostrzowych NWP.... /
Extension bars for twin edge boring tools NWP... /
Хвостовина для двухлезвийных инструментов для вытачивания NWP....

M. Przedłużki NWP.....R ze złączem promieniowym do narzędzi wytaczarskich: NWG...., NWGD...
Extension bars NWP..R. with radial joint for boring tools : NWG..., NWGD....
Хвостовины NWP...R с радиусном стыком для инструментов для вытачивания: NWG...., NWGD....

N. Chwyty ze złączem promieniowym do narzędzi wytaczarskich PAFANA
Taper shanks with radial joint for boring tools PAFANA
Конусы с радиусном стыком для инструментов для вытачивания PAFANA

O. Chwyty NWHSK-.. do narzędzi wytaczarskich: NWG...., NWGD....
Taper shanks NWHSK-.. for boring tools: NWG...., NWGD....
Конусы NWHSK-.. для инструментов для вытачивания: NWG...., NWGD....

P. Chwyty stożkowe NW....-.. do narzędzi wytaczarskich: NWG...., NWGD....
Taper shanks NW....-.. for boring tools: NWG...., NWGD....
Конусы NW....-.. для инструментов для вытачивания: NWG...., NWGD....

R. Chwyty stożkowe “UNIWERSALNE” do narzędzi wytaczarskich .
“Universal” Taper shanks for boring tools.
“Универсалъные” конусы для инструментов для вытачивания.

Zdjęcia produktu

Kontakt z dostawcą

Nazwa firmy: PAFANA SA - made in Poland
Adres e-mail: marketing1@pafana.pl
Drugi adres e-mail: pfn@pafana.pl
Strona www: www.pafana.pl
Telefon 1: 0048 42 215 58 23
Telefon 2: 0048 42 212 82 90
Kraj: Polska
Miasto: Pabianice
Ulica: Warszawska 75
Kod pocztowy: 95-200 Pabianice
Fax 1: 0048 42 215 40 72
Zobacz inne produkty tego dostawcy