LOGOWANIE
Twój login: Twoje hasło:
TOWARY W/G HS*
*)
UE Wspólna Taryfa Celna 2019
EU Common Customs Tariff 2019
UE Tarif Douanier Commun 2019
EU Gemeinsamen Zolltarif 2019
Strona główna » Aktualności » Misja gospodarcza do Botswany i RPA [08-14.10.2023]

Misja gospodarcza do Botswany i RPA [08-14.10.2023]

2023-09-13 19:57:50

Misja gospodarcza do Botswany i RPA [08-14.10.2023]

 

Misja Gospodarcza do Botswany i RPA z okazji EU-Botswana Business Forum oraz Global Expo Botswana

misja gospodarcza do Botswany

Zapraszamy Państwa do udziału w Misji Gospodarczej do Botswany i RPA, którą organizujemy w związku z zaproszeniem Krajowej Izby Gospodarczej do udziału w EU-Botswana Business Forum – EBBF oraz Global Expo Botswana GEB w Gaborone.

W drodze do Botswany zaplanowany został dodatkowo program gospodarczy w RPA w celu nawiązania relacji biznesowych i poznania możliwości współpracy również w tym kraju Afryki Południowej, reprezentującym największą gospodarkę na kontynencie afrykańskim.

Misja organizowana jest przez KIG we współpracy z Ambasadą RP w Pretorii oraz instytucjonalnymi partnerami KIG w Botswanie  i RPA. Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat wspiera polskich przedsiębiorców w nawiązywaniu współpracy na rynkach afrykańskich organizując regularnie misje gospodarcze oraz spotkania polskich i afrykańskich przedsiębiorców w Polsce.


Botswana i RPA zaliczają się do grona państw Afryki Subsaharyjskiej podlegającej w ostatnim czasie  coraz szybszej ewolucji i stanowiącej jako region jedno z najbardziej perspektywicznych miejsc do inwestowania na świecie.  Obydwa kraje należą jednocześnie do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju SADC obejmującej także Lesotho, Mozambik, Namibię i Eswatini, a umowa podpisana w 2016 roku między UE i SADC ułatwia przedsiębiorcom z obu regionów wymianę handlową i wzajemne inwestowanie.

W 2021 roku w Afryce rozpoczęła się wymiana handlowa w ramach nowej Afrykańskiej Kontynentalnej Umowy o Wolnym handlu /African Continental Free Trade Agreement AfCFTA/, dzięki której kontynent ten ma szansę stać się do 2030 roku największą strefą wolnego handlu na świecie, z potencjałem rynkowym obejmującym 1,3 mld konsumentów.

AfCFTA zapewnia wspólne ramy regulacyjne oraz obniżenie taryf celnych w handlu wewnątrzkontynentalnym,  ograniczenie barier pozataryfowych oraz wdrożenie umowy o ułatwieniach w handlu, co stanowi szansę na zwiększenie konkurencyjności afrykańskiej gospodarki poprzez rozwój przemysłu na kontynencie, ekspansję handlową i transfer technologii.


RPA 9-10 października 2023

Dlaczego RPA?
Republika Południowej Afryki stanowi największą gospodarkę na kontynencie afrykańskim, która opiera się głównie na przemyśle wydobywczym i  usługach, wśród których główną rolę odgrywa sektor usług finansowych, najlepiej rozwinięty  i najnowocześniejszy w tej części regionu. Kolejny rok z rzędu wartość wymiany handlowej między Polską a RPA systematycznie rośnie i w 2022 roku przekroczyła już 2 mld USD , co jest  najwyższym wskaźnikiem dla całego kontynentu afrykańskiego. RPA jest jednocześnie największym inwestorem wśród krajów afrykańskich w Polsce.

Program misji w RPA  przygotowywany jest  we współpracy z Ambasadą RP w Pretorii i przewiduje m.in. spotkanie biznesowe w lokalnej konfederacji przemysłowców, w wybranych ministerstwach oraz spotkanie networkingowe organizowane wspólnie z Ambasadą RP.

 

Botswana 10-13 października 2023

Dlaczego Botswana?
Botswana to kraj stabilny politycznie i ekonomicznie zajmujący pierwsze miejsce wśród krajów afrykańskich, który najskuteczniej eliminuje korupcję. Botswana to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Afryce, ze średnią roczną stopą wzrostu wynoszącą 4% w ciągu ostatniej dekady. Sklasyfikowana jako piąty najbardziej atrakcyjny cel inwestycyjny w Afryce, zapewnia bezpieczne i przyjazne środowisko dla inwestycji i współpracy biznesowej.

Misja do Botswany obejmuje udział w I Forum Biznesu EU-Bostwana oraz w GEB 2023, 17 edycji wielobranżowych targów i spotkań business-to-business (B2B) organizowanych przez Botswana Investment and Trade Centre (BITC) na zlecenie rządu Botswany.

EU-Botswana Business Forum będzie miejscem biznesowego networkingu i kojarzenia partnerów miedzy podmiotami z Unii Europejskiej z botswańskimi podmiotami.

Global Expo Botswana zapewni zaś możliwość kontaktu z przedstawicielami biznesu z innych krajów Afryki, które zapowiedziały swój udział w GEB, m.in. RPA, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Angola, Kenia, Lesotho, z którymi uczestnicy misji będą się mogli spotkać podczas sesji netwokingowych oraz dedykowanych spotkań B2B.

Spotkania B2B umawiane będą poprzez platformę online, do której będą mieli dostęp wszyscy zarejestrowani uczestnicy z Botswany oraz z innych uczestniczących krajów, w tym zarówno z Forum Biznesu EU-Botswana jak i Global Expo Botswana.

W ramach programu misji przewidziany jest także udział w debatach i warsztatach informacyjnych, a wśród priorytetowych sektorów, które będą ich tematami są m.in.: zdrowie i sektor farmaceutyczny, agrobiznes / przetwórstwo rolno-spożywcze, usługi finansowe i biznesowe, produkcja, branża motoryzacyjna i e-mobilność, ICT i innowacje, górnictwo.

W ramach EU – Bostwana Business Forum oraz Global Expo Botswana zorganizowana zostanie sesja dedykowana Polsce pn. Doing business with Poland, podczas której zaprezentowane zostaną możliwości współpracy z Polską oraz zaprezentowane wszystkie firmy uczestniczące w misji. Będzie to dodatkowa forma promocji polskich uczestników podczas wydarzeń w Botswanie.

Ramowy program misji obejmuje:

  • 8 października (niedziela) wieczorem:  wylot z Warszawy do Johannesburga, planowany przylot do RPA w godzinach popołudniowych 9 października
  • 9 października (poniedziałek): przylot do Johannesburga, transfer z lotniska do hotelu, zakwaterowanie i krótki odpoczynek; wieczorem: spotkanie networkingowo-koktajlowe
  • 10 października (wtorek): program biznesowy przygotowany we współpracy z Ambasadą RP w Pretorii, ok. godz. 17.00 wylot z Johannesburga do Gaborone/ Botswana, przylot do Gaborone ok. godz. 18.00, transfer z lotniska do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek, wieczorem: spotkanie informacyjne i  kolacja biznesowa
  • 11 października (środa):  udział w Forum Biznesu EU-Botswana oraz w Global Expo oraz w spotkaniach B2B zaplanowanych w ramach w/w wydarzeń, koktajl networkingowy
  • 12 października (czwartek): kontynuacja programu oraz spotkań B2B w ramach EU-Botswana Business Forum oraz Global Expo Botswana, wieczorem: polsko-botswańskie spotkanie networkingowe
  • 13 października (piątek): cd programu biznesowego w ramach Global Expo, w godz. popołudniowych wylot z Gaborone do Johannesburga
  • 14 października (sobota): w godzinach południowych – przylot do Warszawy

W ramach programu misji przygotowanego przewidujemy dla Państwa:

  • udział w programie biznesowym w RPA oraz programie w Botswanie ( w tym: w ramach EBBF i GEB), we wszystkich zaplanowanych spotkaniach gospodarczych organizowanych we współpracy z instytucjonalnymi partnerami KIG w obydwu krajach oraz z Ambasadą RP w Pretorii,
  • pełną obsługą logistyczną wyjazdu, która zawiera: bilet w klasie ekonomicznej Warszawa – Johannesburg – Gaborone – Warszawa, transport lokalny w RPA i Botswanie, opiekę organizacyjną ze strony KIG, w tym wsparcie w spotkaniach B2B na miejscu, zniżkową rezerwację hotelu w Johannesburgu i w Gaborone, którą uczestnicy opłacają indywidualnie na m-cu , ubezpieczenie, przygotowanie materiałów informacyjnych przeznaczonych na spotkania w Botswanie i RPA oraz promocję Państwa oferty poprzez lokalnych partnerów KIG, dla zainteresowanych – program towarzyszący.

Z uwagi na terminy związane z dostępnością miejsc na przeloty w zakładanym terminie oraz lokalnymi rezerwacjami, wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem w Misji prosimy o pilne wypełnienie formularza zgłoszenia w celu przekazania dalszych szczegółów organizacyjno-finansowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – Misja gospodarcza do Botswany i RPA


Kontakt:

Elżbieta Wojtas
tel.: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel.: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl