LOGOWANIE
Twój login: Twoje hasło:
TOWARY W/G HS*
*)
UE Wspólna Taryfa Celna 2019
EU Common Customs Tariff 2019
UE Tarif Douanier Commun 2019
EU Gemeinsamen Zolltarif 2019
Seving Machines  [HS - Sekcja XX - Dział 96]
Suitcases  [HS - Sekcja VII - Dział 39]
Household Goods  [HS - Sekcja XIII - Dział 69]