LOGOWANIE
Twój login: Twoje hasło:
TOWARY W/G HS*
*)
UE Wspólna Taryfa Celna 2019
EU Common Customs Tariff 2019
UE Tarif Douanier Commun 2019
EU Gemeinsamen Zolltarif 2019

Polityka ochrony prywatności

Polityka Prywatności Portalu opisuje sposób w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych (w tym danych osobowych), gdy Użytkownik korzysta z Portalu . Dotyczy to także innych informacji przekazywanych przez Użytkownika Zarejestrowanego podczas korzystania z Portalu. Poniżej przedstawiono sposób w jaki Administrator może korzystać z informacji dotyczących Użytkowników.

1. Informacje Osobiste
1.1
Korzystanie z Portalu - można oglądać zawartość Portalu bez Konta Użytkownika. Do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w Zamkniętej części Portalu konieczna jest Rejestracja zgodnie z § 2 Regulaminu Portalu , która wiąże się z założeniem Konta Użytkownika i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
1.2
Konto Użytkownika - jest niezbędne do korzystania z usług o których mowa w punkcie 1.1. niniejszej Polityki, jak również daje możliwość zamieszczania Materiałów. Podczas Rejestracji należy wprowadzić dane osobiste, w tym adres e-mail i hasło. Są one używane m. in. w celu ochrony Konta Użytkownika przed Nieautoryzowanym Dostępem i identyfikacji Użytkownika.
1.3
Informacje dotyczące użytkowania - podczas korzystania z Portalu przez Użytkownika Administrator może rejestrować następujące informacje :

a)informacje o przeglądanych w Portalu stronach;

b)informacje o innych Użytkownikach z którymi dany Użytkownik się komunikuje;

c)informacje o czytanych przez Użytkownika Materiałach;

d)informacje o tym, jakie Materiały Użytkownik umieścił ;

e)informacje z jakich zewnętrznych stron Użytkownik wszedł do Portalu;

f)informacje do jakich zewnętrznych stron Użytkownik został przekierowany z Portalu.

1.4
Cookies:

a)mogą być używane przez Administratora celem identyfikacji Użytkownika;

b)mogą być wykorzystywane celem dopasowania treści do upodobań oraz nawyków Użytkownika;

c)Użytkownik ma prawo sprzeciwu - powinien w tym celu skontaktować się z Administratorem składając oświadczenie;

d)sprzeciw nie może dotyczyć cookies o charakterze technicznym , niezbędnych do prawidłowego działania Portalu.

1.5
Profilowanie - informacje o których mowa w punktach 1.3. i 1.4. mogą być wykorzystywane do profilowania przez Administratora i jego Partnerów Marketingowych przy poszanowaniu prawa do sprzeciwu o którym mowa w punkcie 1.4. (c) niniejszej Polityki i z zastrzeżeniem określonym w punkcie 1.4.(d).
1.6
Monitorowanie mailingu - Administrator może umieszczać tag (określany też jako plik web beacon ) w wysyłanych wiadomościach (m.in. w newsletterze, mailingu reklamowym), aby potwierdzić ich dostarczenie.
1.7
Zawartość przesłana do Portalu - wszelkie Informacje Osobiste oraz Materiały udostępnione on-line, w tym strona Użytkownika Zarejestrowanego mogą być dowolnie oglądane przez innych Użytkowników w zakresie w jakim te dane zostały upublicznione przez Użytkownika Zarejestrowanego.
1.8
Pozostałe Informacje, które nie są upublicznione (inne niż te o których mowa w punkcie 1.7) mogą być wykorzystywane przez Administratora do profilowania - w szczególności do targetowania marketingowego (np. mailing profilowany) nie są one jednak udostępniane innym Użytkownikom.
1.9
W przypadku przesłania do Portalu informacji osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu.
1.10
Administrator używa adresu e-mail i innych informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych i reklamowych wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjne (takich jak powiadamianie o zmianach w Portalu lub obsługa Użytkownika).
1.11
Administrator używa plików cookies, web beacon , aby (w szczególności):

a)zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu;

b)dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje;

c)monitorować efektywność kampanii marketingowych;

d)monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron;

e)śledzić Materiały Użytkownika oraz jego status w ewentualnych promocjach i konkursach.

2. Informacje dostępne publicznie
2.1
Po utworzeniu Konta Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu , niektóre informacje o tym Użytkowniku oraz jego aktywności będą udostępniane innym Użytkownikom Portalu. Do informacji tych należą m.in.: oferty eksportowe, data otwarcia konta, data ostatniego logowania, liczba odsłon Konta itp.
2.2
Użytkownik Zarejestrowany może decydować o treści informacji, które będą upublicznione w ramach jego Konta ("Widoczne Dane").
2.3
Podczas różnych działań w Portalu innym Użytkownikom wyświetlana jest nazwa Użytkownika Zarejestrowanego,jego oferty eksportowe i dane kontaktowe. Użytkownicy mogą nawiązać między sobą faktyczny kontakt.
2.4
Wszystkie treści upublicznione przez Użytkownika Zarejestrowanego mogą być oglądane przez innych Użytkowników oraz mogą stać się powszechnie dostępne w sposób wybrany przez Administratora.
3. Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności
3.1
Mając Konto Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego danych, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności .
3.2
Użytkownik Zarejestrowany może zapisywać swoje preferencje w ramach Konta (m. in. Lista obserwowanych, Ulubione wyszukiwania, Towary, Zapotrzebowane na import itp.). Ustawienia te są dostępne w ramach jego Konta.
3.3
Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili można określać jakie treści będą widoczne dla innych Użytkowników edytując zakładkę "Widoczne Dane" .
3.4
Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu. W takiej sytuacji nadal może mieć dostęp do niektórych treści Użytkowników i przeglądać witrynę Portalu ale świadczenie niektórych usług może być niemożliwe (np. nie może publikować swoich ofert).
4. Reklamy na Portalu
4.1
Portal zostanie udostępniony dla zamieszczania trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć będą stosowane pliki cookies oraz systemy reklamowe innych firm (Partnerów Marketingowych).
4.2
Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne informacje, w tym pliki cookies, pliki web beacon, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny).
4.3
Administrator lub jego Partnerzy Marketingowi będą używali w Portalu m. in. plików cookies, aby ułatwić reklamodawcom wyświetlanie reklam w Portalu i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi.
4.4
Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach (m. in. chodzi o profilowanie o którym mowa w punkcie 1.5 niniejszej Polityki).
4.5
Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności Użytkownika w witrynie danego reklamodawcy lub w innych, zewnętrznych witrynach. Te informacje na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika są przechowywane oddzielnie od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają identyfikację (czyli stanowią dane osobowe).
4.6
Inne firmy reklamowe (Partnerzy Marketingowi) mogą wyświetlać reklamy w Portalu, o ile spełniają wymagania Administratora dotyczące wyświetlania reklam (na poziomie jednak - jedynie - deklaratywnym). Administrator nie udostępnia serwerom ani sieciom tych firm żadnych danych osobowych bez zgody Użytkownika Zarejestrowanego. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez te serwery i sieci oraz instrukcje dotyczące wycofania zgody na objęcie nimi, należy zapoznać się z ich politykami prywatności. Polityka Prywatności Portalu nie ma w tym przypadku zastosowania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Portalowi są przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.
5. Więcej informacji
5.1
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 - z późn. zm.) jest Administrator Portalu.
5.2
Dostęp do danych osobowych w rozumieniu Ustawy powołanej w punkcie 5.1. niniejszej Polityki ma wyłącznie Administrator Portalu www.eksporter.info.pl oraz ewentualne podmioty którym Administrator ten zgodnie z prawem na podstawie stosownych zgód i odpowiednich umów powierzył przetwarzanie danych osobowych.
5.3
Administrator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych. Odpowiedzi na pytania dotyczące Konta można znaleźć na odpowiednich stronach Portalu. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Administratorem.